SOYUT YAKLAŞIMLAR RESİM SERGİSİ

AYŞEN ERGİN

            Ayşen Ergin, 1950 yılında Ankara’da doğdu. Sanat ve resim tutkusu hayatının her döneminde önemli bir yer tutan sanatçı, 13 yıl boyunca Hacettepe Üniversitesi’nde El Sanatları Öğretmenliği ve 4 yıl boyunca Yenimek Meslek Edindirme Kursları’nda  Resim ve Ahşap Boyama Öğretmenliği yaptı.               Ergin, resim çalışmalarını daha düzenli hale getirebilmek ve tutkusunu daha ileriye taşıyabilmek için 1998 yılından itibaren Hikmet Çetinkaya ve Erdoğan Seçil ile çalışmaya başladı. Manzara, doğa, at resimleri ve soyut çalışmaları çok ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli koleksiyonlarda resimleri olan sanatçı aynı zamanda kişisel sergiler açmakta ve karma sergilerde yer almaktadır. Resim çalışmalarının yanı sıra takı ve ahşap boyama dersleri de veren sanatçının yaptığı benzersiz takılar, Türkiye’deki önemli kuruluşlar tarafından siparişle satın alınmıştır. Ayşen Ergin, resimlerinde kendi iç dünyasını, duygularını, doğayı ve kendi gözünden dünyayı anlatmakta olup yağlıboya, akrilik ve çeşitli materyaller ile bu duygularını tuvale aktarmaktadır. Araştırmacı bir yönü olan sanatçı, değişik objelerle resim yapma denemelerini halen Hikmet Çetinkaya Atölyesinde sürdürmektedir.

 

BÜKRE AKDUMAN

1987 yılında Ankara da doğdu; Bilkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünden 2010 yılında mezun oldu.

Rotary Uzun Dönem değişim programı ile 2004 yılında Brezilya ya giden Bükre, burada resim ile tanıştı.

Yurda döndükten sonra, 2005 yılından itibaren Ankara da Hikmet Çetinkaya Atölyesinde; Hikmet Çetinkaya ve Erdoğan Seçil ile çalışmalarına başlamış olup, halen değerli hocaları ile birlikte sürdürmektedir.

Tuval üzerine yağlı boya ile başlayan sanatçı, yıllar içinde duygularını renklerle ifade etmeyi, tuval üzerine akrilik boya ile devam etmektedir. 

Bugüne kadar 1 kişisel ve birçok karma sergilere katildi.

Su anda kendisi çalışmalarını Londra ve Ankara’da sürdürmektedir.

 

FÜSUN KÖKSAL

Ankara doğumlu sanatçı, Ankara Üniversitesi Fen Fakülte si'nden Biyolog olarak mezun oldu.Hacettepe Üniversitesi'nde Biyoloji alanında yüksek lisans yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda Matematik ve Fen Bilim leri Program Geliştirme Şube Müdürlüğü Başkan Yardımcılığı ve on beş yıl Talim ve Terbiye Kurul Üyeliği görevini sürdür dü.2012 yılından itibaren Bakanlık Müşaviri olarak çalışmakta dır. 2000'li yıllarda resim serüvenine başlayan sanatçı resimle rinde yağlı boya ve akrilik kullanarak renklerin gücünü, kendi iç dünyasındaki coşkuyla sentezlemekte ve adeta renkleri dans et tirmektedir. Sanatçının izlediği yol, tamamen özgün, samimi ve içinden gelen duyguları soyut biçimde yansıtmak, iç dünyasının kimi zaman coşku dolu, kimi zaman duygularını gizemli,kışkırtı cı renkler eşliğinde,serbest firça ve spatül oyunlarıyla ve tama men doğaçlama olarak tuvale yansıtmaktır. Hoşgörü, barış,sev gi,mutluluk temalarını doğaçlama olarak tuvale aktararak özgün ve abstract resimler yapan, sanatçının amacı izleyicilerin aynen bir klasik müzik eserini dinlerken duyumsadığı tınılara yapacağı özgün yorumlar gibi resimlerine bakarken düşünmele ri,kendi yaratıcılıklarını kullanarak kendi hayal dünyalarında oluşturacakları imgelerden zevk alabilmelerini sağlamaktır. Doğayı ve nesneleri gerçek konumlarında değil kendi izlenimci ve soyut yaklaşımlarıyla ortaya koyan sanatçı duygularını "yaşam içinde çoğu zaman olumsuzluklara isyan, kimi zaman duygusal patlamalar sürüp giderken, içimdeki coşku, tuvallerin üzerinde renklerin dansına dönüşüyorsa işte bu en büyük mutlu luklardan birisidir." diye ifade etmektedir.

 

MURAT ÖZCAN

1998 yılında Düzce’de doğdu. 2016 yılında Düzce Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan sanatçı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Resim – İş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim hayatına devam etti. Murat Özcan 2020 yılından itibaren Düzce Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Resim Bölümü’nde eğitimini halen devam ettirmektedir.

Eserlerinde çoğunlukla insan bedeni üzerindeki soyutlamalar ve stilizasyon dikkat çekmekte olup, yağlı boya materyalini kendine has bir tarz ile kullanmaktadır. Sanatçı  insan bedeninde yaptığı soyutlamalar ile yeni form arayışını sürdürmektedir.

               SERGİLER

 • 2016 yılında 1. Sınıfta Anadolu Üniversitesi’nde seçili 10 kişi arasında “Desen Sergisi”
 • 2017 yılında Anadolu Üniversitesi, Karma “Grafik Tasarım Sergisi”
 • 2017 yılında Anadolu Üniversitesi, Karma “Resim Sergisi”
 • 2018 yılında Anadolu Üniversitesi, Kişisel “Desen Sergisi”
 • 2019 yılında Anadolu Üniversitesi, Karma “Resim Sergisi”
 • 2019 yılında Anadolu Üniversitesi, Kişisel “Resim Sergisi”
 • 2019 yılında Anadolu Üniversitesi, Karma Resim Sergisi”
 • 2020 yılında Yeni Nesil Sanat Karma Online Resim Sergisi
 • 2020 yılında Artantakya Uluslararası Online Karma Sergisi
 • 2020 yılında MCART.Ist ART INCUBATION CENTER / İstanbul Karma Resim Sergisi
 • 2020 yılında “PORTART Korona Kahramanlarına Destek ve Vefa Fonu” Projesi Resim – Katılım Sergisi
 • 2020 yılında “Portfolyou” Karma Resim Sergisi
 • 2021 yılında “ADA Küçük İşler” Karma Resim Sergisi

 

ÖDÜLLER

 • 2016 yılında Bolu Belediyesi’nin düzenlediği Köroğlu ve Bolu konulu Resim Yarışması Mansion ödülü
 • 2016 yılında Bolu Belediyesi’nin düzenlediği Köroğlu konulu 4. Resim Yarışması Sergileme Ödülü
 • 2019 yılında TC Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 16. Resim Yarışması Sergileme Ödülü
 • 2020 yılında İzmir Özel Türk Koleji’nin düzenlediği Serbest konulu 18. İTK Resim Yarışması’nda Sergileme Ödülü (2 Adet)
 • 2020 yılında Orhan Kardoğan’ın Koleksiyonu için IF-ART adı altında düzenlediği Cumhuriyet’in 97. Yıldönümüne Özel (17-27 yaş) 29 öğrenci arasına girdi.

 

TUĞBA KUVVETLİ YURTSEVER

1980 İstanbul doğumluyum. 2003 Anadolu Üniversitesi iktisadi idari bilimler fakültesi iktisat bölümü mezunuyum 2005 London college of fashion Fashion drawing eğitimi Londra 2005 Central Saint Martin's Fashion illustration eğitimi Londra 2009 Mart Panora açık alan karma sergi KADIN kadın lar günü etkinliği 2009 Eylül Panora açık alan karma sergi ' KAVRAM